Pro4Media

Projekt „Innowacje audiowizualne w PRO4MEDIA”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w ramach działania  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,  poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

Cele projektu
Celem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych od akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu prowadzących do opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii w dziedzinie technologii wizualnych śledzenia ruchu.

Efekty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie w PRO4MEDIA innowacji technologicznej: systemu śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym. Realizacja usług doradczych umożliwi wybór najlepszej dostępnej technologii oraz wypracowanie optymalnego modelu wdrożenia zmian. Finalnie na rynek wprowadzona zostanie nowa usługa projekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym na dowolnym ruchomym obiekcie.

Wartość projektu

1 345 866,00 zł  

Wkład Funduszy Europejskich

765 940,00 zł